Kdo jsme

Advokátní kancelář Petroš Sedláčková Legal byla založena v roce 2014 spojením samostatných advokátních kanceláří Mgr. Martina Petroše, advokáta a Mgr. Sylvy Sedláčková, advokátky. Jedná se o mladou a dynamickou kancelář s důrazem na individuální přístup k potřebám jednotlivých klientů a operativnost poskytovaných právních služeb při zachování co nejvyšší možné míry kvality a odbornosti za rozumné a přiměřené ceny.

Naše služby

Advokátní kancelář Petroš Sedláčková Legal poskytuje svým klientům komplexní služby ve všech oblastech práva České republiky v rozsahu odpovídajícím potřebám a požadavkům tuzemských i zahraničních podnikatelů, veřejnoprávních nebo soukromých subjektů.

Našim klientům nabízíme celkový právní servis zejména v oblastech obchodního práva, občanského práva, finančního práva, práva nemovitostí, pracovního práva, jakož i právní zastupování při jednáních a v soudních, rozhodčích či správních řízeních.

Kde nás najdete

Advokátní kancelář Petroš Sedláčková Legal sídlí v Praze, avšak své služby nabízí klientům z celé České republiky. Pro osobní kontakt s klienty z Moravy máme rovněž pobočku nedaleko Ostravy. Není pro nás rovněž problém poskytnout právní služby ve Vašem sídle či jiném místě dle dohody.

Kontakty


Advokátní kancelář Petroš Sedláčková Legal

Mgr. Martin Petroš, advokát
Tel: +420 737 789 343
E-mail: petros@pslegal.cz
ID datové schránky: 87jgmpp
Mgr. Sylva Sedláčková, advokátka
Tel: +420 732 502 914
E-mail: sedlackova@pslegal.cz
ID datové schránky: jwxge8n