O naší kanceláři

Advokátní kancelář Petroš Sedláčková Legal pod vedením Mgr. Martina Petroše a Mgr. Sylvy Sedláčkové působí na trhu od roku 2014 a navazuje na předchozí samostatnou praxi těchto advokátů, působících v advokacii již od roku 2010. Jsme mladou a dynamickou kanceláří s důrazem na individuální přístup k potřebám klientů a operativnost právních služeb dle požadavků klientů při zachování co nejvyšší míry kvality a odbornosti právních služeb za rozumné a přiměřené ceny.

Naše předchozí bohaté zkušenosti získané dřívější dlouholetou praxí nám umožňují poskytovat komplexní právní služby vysoké kvality především v oblastech práva občanského a práva nemovitostí, práva obchodních společností, insolvenčního práva, obecného obchodního práva a v neposlední řadě civilního práva procesního.

Oblasti našeho působení zahrnují kromě Prahy také pobočku na Moravě, přičemž jsme vždy připraveni poskytovat právní služby dle požadavků klientů na celém území České republiky.

Při poskytování právních služeb využíváme ve prospěch klientů úzkých vazeb a spolupráce se zkušenými daňovými a ekonomickými poradci, exekutory a jinými experty různých oborů. Nabízené právní služby tak mohou být poskytovány našim klientům vždy komplexně.

Partneři

Partner Mgr. Martin Petroš
Mgr. Martin Petroš
Partner Mgr. Sylva Sedláčková
Mgr. Sylva Sedláčková

Koncipienti

Mgr. Petra Kubáčová Mgr. Michal Škadra
Mgr. Jan Řehola Mgr. Václav Ulrich

Spolupracující advokáti

Mgr. Marta Pišoft Kozáková Mgr. Jiří Kapoun

Asistentka

Bc. Radka Capicarová