Odměna

Ceník advokátních služeb poskytovaných naší advokátní kanceláří je stanoven dle zákona o advokacii a vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Podle povahy poskytované právní služby jako advokát sjednávám odměnu po dohodě s klientem následujícími způsoby:

Úkonová odměna

Časová odměna

Paušální odměna

Odměnu za poskytované právní služby se vždy snažíme kromě časové a obsahové náročnosti věci přizpůsobit i konkrétním možnostem klienta. Odměna je vždy stanovena vzájemnou dohodou, ještě před počátkem poskytování právních služeb.