Mgr. Sylva Sedláčková

Mgr. Sylva Sedláčková

Sylva Sedláčková vystudovala v letech 2002 – 2007 Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Již v průběhu studia působila v advokátní kanceláři Orlet, Zahnáš, Klosová a partneři v Olomouci. Po absolvování studia v roce 2007 začala působit v advokacii, nejprve jako advokátní koncipientka v advokátní kanceláři Mgr. Ivany Palmové v Berouně, kde se zabývala nejvíce korporátním právem a smluvní agendou, a dále v advokátní kanceláři Veverka&Kohoutová, advokáti, se zaměřením na všeobecné právní poradenství. Advokátkou je od roku 2011.

Sylva Sedláčková se zaměřuje zejména na občanské právo a má významné zkušenosti zejména v zastupování klientů v civilním soudním řízení. V rámci svého zaměření se specializuje mimo jiné na rodinné právo (úprava péče o nezletilé, rozvody, vypořádání společného jmění manželů) a zdravotnické právo se zaměřením na náhrady újmy na zdraví.

Právní služby poskytuje v českém a anglickém jazyce, hovoří také německy a italsky.