Právní due diligence

V případě nabývání, akvizic či jiných dispozic společností, podniků, nemovitostí apod., doporučujeme našim klientům, aby byla u těchto provedena tzv. právní due diligence, a to za účelem předejití případných právních problémů do budoucna. Na základě přesných požadavků klienta tak provádíme kontrolu právního stavu společností, podniků, nemovitostí apod., na základě které vyhotovujeme dle zadání klienta závěrečnou zprávu o právním stavu plánovaného předmětu koupě s případnými doporučeními jak optimalizovat transakci, aby ze strany našeho klienta bylo minimalizováno riziko případných sporů do budoucna.Zpět na seznam poskytovaných služeb