Exekuce a výkon rozhodnutí

  • vymáhání vykonatelných pohledávek prostřednictvím soudního vykonavatele či soudního exekutora všemi přípustnými formami - srážky ze mzdy, prodej movitých a nemovitých věcí, přikázání pohledávky z účtu atd.
  • zastupování v exekučních řízeních, a to jak na straně povinného, tak na straně oprávněnéhoZpět na seznam poskytovaných služeb