Insolvenční právo

  • zastupování klientů v insolvenčním řízení, a to jak na straně úpadce, tak na straně věřitele
  • vypracování insolvenčních návrhů a přihlášek
  • zastupování věřitelů ve věřitelských výborech
  • zastupování v incidenčních sporech
  • poradenství společnostem ohroženým úpadkemZpět na seznam poskytovaných služeb