Obchodní právo a právo obchodních společností

 • poradenství a vyhotovování komplexní smluvní dokumentace (kupní smlouvy a smlouvy o dílo, úvěrové smlouvy, smlouvy o postoupení pohledávek, smlouvy o obchodním zastoupení a podobně)
 • zakládání obchodních společností (v.o.s., k.s., s.r.o., a.s.) a družstev
 • organizace a řízení valných hromad
 • řešení problematiky všech forem přeměn společností
 • právní due diligence
 • právní pomoc při změnách výše základního kapitálu, změny podoby či formy akcií společnosti apod.
 • poradenství při poskytování úvěrů a půjček včetně řešení vhodné formy zajištění závazků
 • zastupování při jednáních s obchodními partnery klienta a dalšími právními subjekty
 • sepisy právních rozborů a stanovisek
 • řešení otázek likvidace a zrušení společností, a to včetně řízení před rejstříkovým soudem
 • změně ve vlastnické struktuře obchodních společností (převody obchodních podílů, převody akcií) včetně změny zápisu v obchodním rejstříku
 • vymáhání pohledávek z běžného obchodního styku
 • řešení ochrany před nekalou soutěží (právní pomoc při vyhodnocení, zda došlo k jednání naplňujícímu znaky nekalé soutěže, zastupování klienta při uplatnění jeho nároků vůči protistraně, případně v soudním řízení o vydání předběžného opatření a o náhradu škody)Zpět na seznam poskytovaných služeb