Procesní právo

  • zastupování v občanském soudní řízení
  • zastupování v rozhodčím řízení, uzavírání smírčích dohod v rámci rozhodčího řízení, vydávání rozhodčích nálezů
  • vypracování ústavní stížnosti a zastupování před Ústavním soudem
  • zastupování v řízení před obchodním rejstříkem
  • zastupování v řízení před katastrálním úřadem
  • zastupování v řízení před živnostenským úřadem
  • zastupování v jiných správních řízeníZpět na seznam poskytovaných služeb