Směnečné právo a právo cenných papírů

  • komplexní poradenství při řešení problematiky cenných papírů
  • zajišťování závazků směnkou, právní poradenství u vyhotovení všech druhů směnek, právní rozbory předložených směnek
  • řešení problematiky akcií, jejich emise, uplatňování práv z nich vyplývajících, změny podoby či formy akcií společnosti apod.
  • poskytování úschovy cenných papírů a jiných listinZpět na seznam poskytovaných služeb