Úschovy peněz a listin

Advokátní úschova peněz slouží ke zvýšení jistoty, že smluvní strany řádně splní to, na čem se dohodly. Advokátní kancelář (schovatel) vystupuje jako třetí nezávislá osoba, u které jsou uloženy finanční prostředky až do doby splnění dohody. Úschova umožní bez obav naplánovat Vaší transakci i v případě, kdy si nejste zcela jisti splněním smlouvy druhou stranou.

Naše advokátní kancelář rovněž poskytuje možnost úschovy listin.Zpět na seznam poskytovaných služeb